Honouring God

1 Samuel 2:30 “Sebab itu–demikianlah firman TUHAN, Allah Israel–sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, tetapi sekarang–demikianlah firman TUHAN–:Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang menghina Aku, akan dipandang rendah.”

Kejadian 26:1-3 “Maka timbullah kelaparan di negeri itu. –Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: “Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu.”

Jika kita menghormati Tuhan (honour) maka Dia juga akan menghormati (honour) kita. Tuhan juga berkata kepada kita bahwa Ia akan menyertai dan memberkati kita.

Mungkin saudara berkata bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya mau bertanya apakah Tuhan menyertai saudara? Mungkin saudara berkata-kata dalam bahasa Roh, namun apakah Tuhan menyertai saudara? Mungkin saudara rajin berdoa, tetapi apakah Tuhan menyertai saudara?

Setiap kita akan tahu dengan pasti jika Tuhan memang menyertai kita.

Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati kita, dan kita tidak harus pergi ke mana orang-orang pergi (Mesir).

Apakah hari ini saudara sudah hidup seturut dengan tuntunan Tuhan?

Yohanes 8:29 “Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.””

Sudah selayaknya kita berbuat apa yang berkenan di mata Tuhan, bukan apa yang menyenangkan diri kita.

Kejadian 26:12 “Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN.”

Di tengah-tengah kelaparan, Tuhan memerintahkan kepada Ishak untuk tetap tinggal dan menabur, dan sesuai dengan Firman Tuhan Ishak menabur dan menuai seratus kali lipat.

Ulangan 28:8 “TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.”

Ibrani 11:6 “Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.”

Sebagai anak-anak Tuhan maka sudah seharusnya kita mengharapkan (expect) Tuhan untuk memberkati kita seratus kali lipat.

Maleakhi 3:10 “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.”

Persepuluhan itu bukan untuk amal, namun persepuluhan haruslah dikembalikan ke dalam gereja di mana saudara berada. Kita memang harus memberikan amal, tetapi ini berbeda dengan persembahan persepuluhan.

Banyak dari kita mungkin sudah memberikan persembahan persepuluhan tetapi sudahkan tidak mendapatkan pewahyuan untuk menerima kelimpahan atau kepenuhan dari Tuhan (receive fullness from God)?

Tanpa pewahyuan ini maka iblis sudah mencuri kelimpahan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita.

Yohanes 10:10 “Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”

2 Korintus 2:11 “supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya.”

Kejadian 26:26-28 “Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; sebab itu kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan engkau; dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau,”

Jika kita “honour” Tuhan, maka orang-orang akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita.

Ada tiga hal yang saya mau setiap kita sadari dan lakukan: 1. Saudara harus belajar melakukan apa saja sesuai dengan cara Tuhan 2. Di dalam kesusahan (kelaparan), Tuhan akan menyertai dan memberkati saudara seratus kali lipat 3. Orang-orang akan datang kepada saudara dan berkata, sesungguhnya Tuhan menyertai saudara

Honour God and He will honour you!

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.