Dewasa Dalam Kehendak Tuhan

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2005 & memasuki tahun 2006, era yg baru dan pasti umur kitapun akan bertambah. Menjadi tua itu pasti tetapi untuk menjadi dewasa itu suatu keputusan atau pilihan. Apalagi bila menjadi Dewasa dalam Kehendak Tuhan, bukan hanya perlu waktu & keputusan saja tetapi perlu BERUSAHA SUNGGUH2 !!!
Orang yang Dewasa dalam Kehendak Tuhan, adalah orang yang :

1. Bisa menyesuaikan dengan yang Bapa inginkan atau kehendaki.
– Kol 4 : 12 Salam dari Epafras kepada kamu; ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yg selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu teguh berdiri, sebagai orang2 yang dewasa & yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah.
– Luk 1 : 38 Kata Maria : “Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu”.
– Mat 26 : 39 ..”Ya BapaKu, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaKu ttp janganlah seperti yang Kukehendaki melainkan seperti yang Engkau kehendaki€™.
– Yoh 21 : 18 Aku berkata kepadamu : “Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri & engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yg tidak kau kehendaki.” Bila keinginan kita sudah sama dengan keinginan Bapa, maka Yoh 15 : 7 “… mintalah apa saja yg kamu kehendaki & kamu akan menerimanya.” akan benar2 terjadi dalam hidup kita !!!

2. Mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam pemikiran.
– 1 Kor 14 : 20 “Saudara2, janganlah sama seperti anak2 dalam pemikiranmu. Jadilah anak2 dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu !
– 1 Kor 13 : 11 Ketika aku kanak2, aku berkata2 seperti kanak2, aku merasa seperti kanak2, aku berpikir seperti kanak2. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak2 itu.

3. Mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam bertindak
– Mat 5 : 38-41 38 Kamu telah mendengar firman : Mata ganti mata & gigi ganti gigi. 39 Tetapi Aku berkata kepadamu : Janganlah kamu melawan orang yg berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yg menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40 Dan kepada orang yg hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41 Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil.
– 1 Kor 10 : 31 Aku menjawab : Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yg lain, lakukanlah semuanya itu untuk Kemuliaan Allah. Dalam setiap tindakan kita, pertimbangannya adalah Memuliakan Tuhan atau tidak ?

4. Mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam cara pandang.
– 1 Pet 2 : 19-20 19 Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20 Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa ? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.

KESIMPULAN : Dewasa dalam Kehendak Tuhan sama dengan “memilih jalan2 yang tidak mudah bagi daging !!! Untuk itu diperlukan Suatu Usaha yang Sungguh2 untuk Selalu Membuat Pilihan & Keputusan terus mematikan keinginan2 daging !! Ada Kasih Karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan hal2 tsb.
Puji Tuhan & Tuhan Yesus Memberkati !!!

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.